Bijstand

Installatie CALEFFI CODE®


Waar wordt geadviseerd de Gateway en de sensoren te plaatsen? Is er een maximale afstand tussen de toestellen?

De maximale afstand is afhankelijk van de structuur en obstakels tussen de toestellen. Het is aanbevolen om de Gateway in een centraal gedeelte van de woning te installeren (op een plek met een goed wifisignaal als van deze aansluiting gebruik wordt gemaakt). De sensoren moeten op de wand worden geplaatst, in een zone die niet wordt blootgesteld aan warmtebronnen zoals direct zonlicht of boven radiatoren, maar op een afstand van minstens 1 meter daarvan en niet boven eventuele schappen die de radiatoren afdekken.


Kan ik het CALEFFI CODE®-systeem gebruiken om de oude thermostaat van een onafhankelijk verwarmingssysteem te vervangen, zelfs zonder de thermostaatkoppen op de radiator te installeren?

Ja, om de oude thermostaat te vervangen kan de Sensor PRO (art. 215002/215002 BLK) met de Gateway / Gateway PRO (art. 215100/215100 BLK/215015/215015 BLK) gebruikt worden zonder thermostaatkoppen op de radiator te installeren. Zonder Comfort Controls heb je natuurlijk niet de voordelen van een modulerende regeling die zorgt voor een grotere efficiëntie en energiebesparing.


Is het mogelijk om een Sensor PRO (art. 215002/215002 BLK) in de ketelruimte te installeren en hem alleen als ON/OFF-contact te gebruiken?

Ja, na de installatie van de Comfort Control-thermostaatkoppen installeer je de temperatuursensor Sensor PRO met behulp van de speciale CALEFFI CODE®-app. Er kan een ruimte worden geïnstalleerd die uitsluitend voor de Sensor PRO is bestemd, in dat geval zal de functie ervan eenvoudigweg het beheer van een ON/OFF-contact zijn. In de zone die aan de sensor is toegewezen, moet het weekprogramma op een lage temperatuur ingesteld worden en de ‘Forced OFF’-functie ingeschakeld om de ruimte uit te sluiten van elke toekomstige temperatuurvraag. Tot slot moet de Sensor PRO ingesteld worden om de zones te beheren die je wilt met behulp van het deel van de app dat aan de KETELINSTELLINGEN is gewijd. De zones die aan dat contact zijn gekoppeld, hebben de controle over de in-/uitschakeling van het contact van de Sensor PRO.


Hoe moet ik te werk gaan om een Sensor PRO (art. 215002/215002 BLK) in een bepaalde ruimte te installeren?

Na de installatie van de Comfort Control-thermostaatkoppen, installeer je de temperatuursensor SENSOR PRO met behulp van de speciale CALEFFI CODE®-app. De Sensor PRO wordt zowel als ketelcontact en als sensor voor de ruimtetemperatuur gebruikt en daarom moet hij geïnstalleerd worden in de ruimte waar je de ruimtetemperatuur wilt regelen. Koppel de Sensor PRO aan de ruimtes die hij moet beheren met behulp van de app dat aan de KETELINSTELLINGEN is gewijd. De ruimtes die aan dat contact zijn gekoppeld, hebben de controle over de in-/uitschakeling van het contact van de Sensor PRO. De ruimte waarin de Sensor PRO aanwezig is, is standaard aan de sensor gekoppeld.


Kan het CALEFFI CODE®-systeem worden ingebouwd in een reeds bestaand domoticasysteem?

Natuurlijk, het CALEFFI CODE®-systeem is geschikt om te worden verbonden met BACS-systemen (gebouwautomatiserings- en -controlesystemen) met behulp van een MODBUS-RTU-verbinding waarmee de Gateway PRO is uitgerust (art. 215015 /215015 BLK).

Hai bisogno di ulteriore assistenza?

Contatta un nostro operatore via chat